Yarışma Hakkında

KATEGORİLER ve TEMA:

KKTC Başbakanlık, “Kültürel Mirasımız / Geçmişin Gelecekle Buluşması” Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, “dijital” olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinden (12-18 ve 19-30 yaş arası) oluşmaktadır. Yarışmanın teması “Kültürel Mirasımız / Geçmişin Gelecekle Buluşması” olup fotoğraflar kesinlikle renkli olmalıdır.

Yarışmacılar en fazla beş (5) fotoğraf ile katılabilirler.

* KATEGORİLERİN TANIMI

Kategori A – 12-18 yaş arası: (3 Ağustos 2000 ile 3 Ağustos 2006 arasında doğmuş olanlar)

Kategori B – 19-30 yaş arası: (3 Ağustos 1988 ile 3 Ağustos 1999 arası doğanlar)

 

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 2. Yarışma KKTC vatandaşı, 12 - 30 yaş arası (Her iki yaş da dahil olmak üzere) tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Juri üyeleri ve Organizasyon Komitesi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılmazlar.

 3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar KKTC sınırları içerisinde çekilmelidir. Bu konuda uygunluk takdiri seçici kurula aittir.

 4. Sergileme ve ödül alan fotoğraflar KKTC Başbakanlık tarafından 60x40 boyutlarında, orijinal fotoğraf kağıdına basılıp, foto blok olarak asılacaktır.

 5. Daha önce KKTC sınırları içerisinde başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Daha önce ödül almış fotoğraflar renk tonları veya renkleri veya kadrajı değiştirilse dahi, fotoğrafın geçmişteki ile ayni veya benzer olmasından dolayı farklı bir fotoğraf olarak kabul edilmez ve yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir ve yerine başka bir fotoğraf konamaz. Daha önce herhangi bir yarışmada sergileme almış olan fotoğraflar yarışmaya katılabilir.

 6. Fotoğraflar üzerinde renk, keskinlik, toz temizleme gibi bazı işlemler yapılması, crop (kadraj düzenleme), kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 7. Fotoğrafın yapısı belge niteliği taşıdığı için değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İzinlerden doğabilecek yasal sorunların tüm sorumluluğu fotoğrafçıya ait olup KKTC Başbakanlık herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurulu’nu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcının derecesi ve aldığı ödüller iptal edilerek geri alınır. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

 10. Ödül alan eserler KKTC Başbakanlığa bırakılacaktır. KKTC Başbakanlık, eser sahibinin ismini belirtmek kaydı ile ödül ve sergileme alan fotoğrafları ticarî amaç dışında (broşür, poster, takvim, sunum vb) kullanmakta özgürdür. Eserlerin telif hakkı, fotoğrafçının kendisine aittir.

 11. Sergileme alan fotoğraflar sergi bitiminden sonra fotoğrafçılara en geç 5 gün içerisinde teslim edilmeye başlanacaktır. Sergi bitiminden sonra geçen 30 gün içerisinde aranmayan eserler KKTC Başbakanlığa kalacaktır.

 12. Şartnameye uymayan eserler elenecektir. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

 13. Ödül ve sergileme alanların listesi e-mail, internet ve basın yoluyla duyurulacaktır.

 14. Sergi açılış günü sergileme alan her katılımcıya katılım belgesi verilecektir.

 15. Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

  

SEÇİCİ KURUL (JURİ):

 • Seçici Kurul üç Kıbrıslı fotoğrafçıdan oluşacak ve bir Kültürel Miras uzmanı ve bir de Başbakanlık görevlisi seçim sırasında temsilci olarak bulunacaktır. Başbakanlık seçici kurula seçimlerde gerekli koordinasyonu sağlayacak ve Kültürel Miras uzmanı ve Başbakanlık görevlisi seçime sadece gözlemci olarak katılacaktır.

  • Yarışmaya gönderilecek tüm eserler, Seçici Kurul’un saptayacağı yöntem ile değerlendirilecektir.

  • Seçici Kurul değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile saptar. Bu tutanak Seçici Kurul üyelerince imzalanır.

  • Seçici Kurul’un kararı değiştirilemez, kurul kararına itiraz edilemez.

  • Seçici kurul üyeleri, daha sonra e-mail, internet ve basın yoluyla açıklanacaktır.

 

YARIŞMAYA KATILIM:

 • Yarışmaya katılım sadece www.kulturelmiras.org adresi üzerinden yapılacaktır.

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPEG formatında, en fazla 5MB, 300 dpi çözünürlükte ve uzun kenarı en az 1280px olacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Fotoğraflar kenar boşluksuz ve paspartusuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

 • Fotoğraflarınızı web sitesinde doğru olarak yükleyip bilgilerinizi eksiksiz doldurduğunuzdan emin olmadan “GÖNDER” tuşuna basmayınız. Daha sonra değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. 

 

YAYIN-TELİF (KULLANIM) HAKKI VE DİĞER KOŞULLAR

 1. KKTC Başbakanlığı, eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, ticari amaç dışında, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Katılımcı, KKTC Başbakanlığa, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini kabul eder.

 2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini ve/veya bu izin için herhangi bir telif hakkı ve/veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Katılımcı yarışma web sitesi üzerinden fotoğraflarını yükleyip “Gönder” tuşuna bastığı andan itibaren yarışmanın tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak yaşanabilecek herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.